ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Διενεργούμε επιθεωρήσεις (home inspections) σε κτίρια, διαμερίσματα ή επαγγελματικούς χώρους για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή των υποψήφιων αγοραστών / μισθωτών και παραδίδουμε τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων καθώς και προτάσεις επίλυσης των τυχών προβλημάτων που θα διαπιστωθούν.

Με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας διενεργούμε μη καταστροφικούς ελέγχους σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς και αξιολογούμε την κατάσταση της κατασκευαστικής δομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων. Η εμπειρία μας στην κατασκευή, μας καθιστά κατάλληλους για να παραδώσουμε ένα τεχνικό δελτίο το οποίο δεν αναγράφει απλώς τα προβλήματα, αλλά περιλαμβάνει και κοστολογημένες προτεινόμενες λύσεις.