ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων είτε εντάσσεται σε πρόγραµµαΕξοικονοµώ κατοίκονείτε αποτελεί επιλογή του εκάστοτε ιδιοκτήτη, υποστηρίζεται πλήρως από τους µηχανικούς µας, οι οποίοι διενεργούν έλεγχο ενεργειακής κατάταξης, προτείνουν λύσεις µε σκοπό την αναβάθµιση και υπολογίζουν τη νέα επιθυµητή κατάταξη του κτιρίου.
  • Θερµοµόνωση
  • Αλλαγή κουφωµάτων
  • Ενεργειακά κελύφη
  • Συστήµατα σκιασµού
  • Φωτοβολταϊκά
  • Φωτισµός
  • Αντλίες θερµότητας
  • Εγκατάσταση συστήµατος φυσικού αερίου