ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων είτε εντάσσεται σε πρόγραµµαΕξοικονοµώ κατ’ οίκονείτε αποτελεί επιλογή του εκάστοτε ιδιοκτήτη, υποστηρίζεται πλήρως από τους µηχανικούς µας, οι οποίοι διενεργούν έλεγχο ενεργειακής κατάταξης, προτείνουν λύσεις µε σκοπό την αναβάθµιση και υπολογίζουν τη νέα επιθυµητή κατάταξη του κτιρίου.