ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

* Σε συνεργασία µε το στρατηγικό µας συνεργάτη, τη µεγαλύτερη εταιρεία real estate παγκοσμίως, την Keller Williams, και τα κατά τόπους γραφεία, αναλύουµε στους πελάτες µας τις δυνατότητες αξιοποίησης των ακινήτων τους, ανάλογα µε τη ζήτηση και το προφίλ του τελικού χρήστη. Έτσι, καθοδηγούμε τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου το οποίο προoρίζεται για εκµετάλλευση, στη σωστή διαµόρφωση – διαχωρισµό, ή στην επιλογή των κατάλληλων υλικών, κατασκευών και διακοσµήσεων, ώστε να προσελκύσει άµεσα και αποτελεσµατικά τον κατάλληλο µισθωτή ή αγοραστή.

Μελέτη

Έχουμε επιλέξει τους καλύτερους συνεργάτες σε κάθε γραφείο µας. Εξειδικευµένοι και έµπειροι µηχανικοί στελεχώνουν τις µελετητικές µας οµάδες και υποστηρίζονται από την κεντρική ή από κάποια κοντινή δοµή, όπου απαιτείται.

Οι µελέτες µας συντάσσονται υπό την επίβλεψη των κατασκευαστών και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υλοποίησης του έργου, ενώ τα προτεινόµενα υλικά επιλέγονται από µια τεράστια γκάµα προϊόντων, ανάλογα µε τον επιθυµητό προϋπολογισµό του έργου. Δεν ξεχωρίζουµε τις µελέτες µας στις λεγόµενες “πολεοδοµίας” και “εφαρµογής”. Μελετάµε ουσιαστικά γιατί έχουµε τη γνώση.

Καµία µελέτη δεν είναι χρήσιµη αν δεν υλοποιείται. Για εµάς, ο σχεδιασµός είναι το µέσο και το εργαλείο για να αποδώσουµε την ιδεατή κατασκευή. Σκοπός µας είναι να παράγουµε σχέδια που θα µείνουν στο χαρτί. Θέλουµε να µας εµπιστευτείτε να µελετήσουµε µαζί το έργο που ονειρεύεστε και το αποτέλεσµα των σχεδίων και των υπολογισµών µας να είναι ο οδηγός της υλοποίησης και όχι το περιεχόµενο του φακέλου µιας άδειας.

Φυσικά, στα πλαίσια της βέλτιστης εξυπηρέτησής σας, θα αναλάβουµε να διεκπεραιώσουµε και όποια διαδικαστική ενέργεια απαιτείται για τη νοµιµοποίηση του δικαιώµατος να κατασκευάσουµε, αλλά και αντίστοιχα για να λειτουργήσετε την επιχείρισή σας (προεγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις στις συναρµόδιες υπηρεσίες).
Στην εποχή της τεχνολογίας, οι περισσότερες από τις απαιτήσεις αυτές πλέον καλύπτονται από ηλεκτρονικά µητρώα και υπηρεσίες και αρκεί η υπευθυνότητα των µελετητών, έναντι της παλαιότερης αντιµετώπισης των αδειοδοτήσεων.

Σε ότι αφορά στις µελέτες µας, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αρχιτεκτονική και το design, µε την επιλογή διακεκριµένων συνεργατών και τη χρήση προγραµµάτων σχεδιασµού και φωτορεαλισµού
υψηλής απόδοσης και ευκρίνειας.

Παράλληλα, η οµάδα των πολιτικών µηχανικών και δοµοστατικών αναλαµβάνει έργα διεθνούς εµβέλειας ιδιαίτερων απαιτήσεων και κατασκευαστικών µεθόδων.

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω, τοπογράφοι, περιβαλλοντολόγοι, ηλεκτρολόγοι και µηχανολόγοι, υποστηρίζουν τις µελετητικές οµάδες των γραφείων µας.

Τέλος, µηχανικοί µε ιδιαίτερη γνώση της νοµοθεσίας και των κανονισµών αναλαµβάνουν να εκπονήσουν µελέτες και διαδικασίες νοµιµοποίησης και τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4495/17) καθώς και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Κατασκευή

Η κατασκευή είναι ο πυρήνας των δραστηριοτήτων µας. Επικεντρωνόµαστε και επενδύουµε στην υλοποίηση έργων κάθε κλίµακας. Η µακροχρόνια εµπειρία µας σε συνδυασµό µε τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών µας, µας καθιστά την καλύτερη επιλογή. Βασική γνώση των µηχανικών µας που ασχολούνται µε την κατασκευή είναι η διαχείριση των έργων. Η πραγµατική διαχείριση των έργων που σηµαίνει: σχεδιασµός, προγραµµατισµός, έλεγχος και παρακολούθηση όλων των δεδοµένων ενός έργου, δηλαδή των οικονοµικών, των χρονοδιαγραµµάτων, της ποιότητας, των χρηµατοροών, των εµπλεκοµένων (µελετητές, υπηρεσίες, προµηθευτές υλικών, συνεργεία) και των πιθανών ρίσκων. Όλοι οι συνεργάτες µας, σε όλα µας τα γραφεία, έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση και αντιµετωπίζουν το σύνολο των έργων, ανεξάρτητα από την κλίµακά του µε την ίδια προσοχή και επαγγελµατισµό. Παράλληλα, φροντίζουµε να ενηµερωνόµαστε συνεχώς για καινούργια υλικά αλλά και συστήµατα, τα οποία θα συµβάλλουν σε µια διαχρονική αλλά και λειτουργική κατασκευή, η όποια επένδυση επί της οποίας θα εξασφαλίσει όχι µόνο την υψηλή αισθητική αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη χρήση. Τέλος, εκπαιδεύουµε τα συνεργεία µας µε την ίδια προσοχή που εκπαιδεύουµε και τους µηχανικούς µας. Διοργανώνουµε σεµινάρια σε συνεργασία µε τους προµηθευτές µας, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται παρουσιάσεις των υλικών, των ιδιοτήτων τους, των πλεονεκτηµάτων τους, αλλά και εξειδικευµένα σεµινάρια εφαρµογής. Η διατήρηση του ίδιου επιπέδου συνεργατών (µηχανικών), αλλά και συνεργείων, µας επιτρέπει να παρέχουµε το ίδιο επίπεδο ποιότητας, ταχύτητας και κόστους κατασκευής από οποιοδήποτε γραφείο µας, αλλά και να αξιοποιούµε τη γνώση και τους πόρους αυτούς κατά περίπτωση από κοινού. Με τον ίδιο σεβασµό και επιµέλεια αντιµετωπίζουµε τις ανακαινίσεις και τις αποκαταστάσεις κτιρίων, είτε πρόκειται για διαµερίσµατα / κατοικίες, είτε για επαγγελµατικούς χώρους.

Project Management

Η Plan B Constructions εφαρμόζει τη μεθοδολογία του project management σε όλη τη διάρκεια του έργου. Χρησιµοποιούµε ως εργαλείο το MS Project (Microsoft), αλλά κυρίως τις αρχές και τη φιλοσοφία της οργάνωσης και διαχείρισης έργων µέσα από τις πιστοποιηµένες διαδικασίες και έντυπα της εταιρείας µας.