ΕΤΑΙΡΙΑ

Η plαn b constructions είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί ως εξειδικευµένος σύµβουλος ιδιωτών, επενδυτών και επιχειρήσεων σε όλη τη διαδρομή από τη στρατηγική επιλογή χωροθέτησης μιας επένδυσης μέχρι την παράδοση ενός σύγχρονου, αειφόρου και λειτουργικού οικιστικού ή επαγγελματικού συνόλου ή κτιρίου. Μέσα από μια σειρά υπηρεσιών συµβουλευτικής – μελέτης- επίβλεψης – κατασκευής – αδειοδότησης και διαχείρισης κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων, η plαn b παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν και εγγυάται την έγκαιρη παράδοση και την υψηλή ποιότητα σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Η plαn b αποτελεί συνώνυμο του turn-key project. Σχεδιάζουµε µαζί σας, κατασκευάζουµε και παραδίδουμε πλήρως λειτουργικούς χώρους, υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Φτάνει να το ονειρευτείτε και εµείς αναλαµβάνουµε να σας παραδώσουµε τον χώρο σας έτοιµο για χρήση. Σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, είµαστε δίπλα σας για να αναπτύξουµε τη στρατηγική σας, να ενισχύσουµε τις επιλογές σας, να σχεδιάσουµε το χώρο σας, να τον κατασκευάσουµε όπως ακριβώς τον επιθυµείτε και να παραµείνουµε κοντά σας για συνδράµουµε ακόµα και στη λειτουργία ή την εκµετάλλευσή του. Αναλαµβάνουµε για σας τον έλεγχο των δαπανών, των απαιτούµενων χρόνων, της ποιότητας των υλικών, την καταγραφή και τη διαχείριση κάθε ρίσκου, µέσα από την πρότερη εµπειρία αλλά και πιστοποιηµένες διαδικασίες.

Η plαn b constructions δηµιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001 σε συνέχεια κατασκευαστικής εταιρείας µε µακρόχρονη δραστηριότητα στον τοµέα των οικιστικών αναπτύξεων και των επαγγελµατικών κτιρίων στη Βόρειο Ελλάδα. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ανέλαβε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία περισσότερα από 300 έργα ανακατασκευής και ανέγερσης κτιρίων, προσθέτοντας παραµέτρους βιοκλιµατικού σχεδιασµού και εξοικονόµησης ενέργειας.

Παράλληλα, προκειµένου να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση πελατών χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, η εταιρεία ανέπτυξε ένα δίκτυο συνεργατών – εκπροσώπων σε πόλεις όπως ο Βόλος, η Λάρισα, η Καρδίτσα, και η Αθήνα.

Σήµερα, η plαn b network έρχεται να επεκτείνει και να εδραιώσει την παρουσία της plαn b constructions στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, της Κύπρου και των Βαλκανίων, µε µια σαφή στρατηγική ανάπτυξης δικτύου και ένα οργανωµένο πρόγραµµα πέντε βασικών πυλώνων.