ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Για Ιδιώτες, Επενδυτές & Επιχειρήσεις
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤIΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Συμβουλευτική - Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή - Αδειοδότηση - Διαχείριση
Previous
Next

Γνωρίστε μας

Η plαn b constructions είναι πρωτοπόροç εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί ωç εξειδικευµένος σύµβουλος ιδιωτώνεπενδυτών και επιχειρήσεων σε όλη τη διαδρομή από τη στρατηγική επιλογή χωροθέτησης μιας επένδυσης μέχρι την παράδοση ενός σύγχρονου, αειφόρου και λειτουργικού οικιστικού ή επαγγελματικού συνόλου ή κτιρίου. Μέσα από μια σειρά υπηρεσιών συµβουλευτικής – μελέτης- επίβλεψης – κατασκευής – αδειοδότησης και διαχείρισης κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων, η plαn b παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν και εγγυάται την έγκαιρη παράδοση και υψηλή ποιότητα σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Ενδεικτικά έργα